EVANGHELIA TAINICA

In jos

EVANGHELIA TAINICA

Mesaj  Admin la data de Mar Dec 28, 2010 2:22 am

Fragmente din cartea "EVANGHELIA TAINICA A IMPARATIEI CERURILOR SI PAMANTURILOR" de Ioan Suciu, aparuta recent in editura Dacia XXI, Cluj-Napoca.

SCRISOARE POPORULUI ROMÂN

A sosit ceasul. După 2000 de ani de aşteptare, visul omenirii a devenit realitate. Cuvântul Mântuitorului s-a împlinit. Trăim zilele Revenirii lui Iisus Hristos. Trăim zilele Judecăţii de pe Urmă. Trăim zilele Marelui Război dintre Cer şi Infern. Trăim zilele întemeierii Împărăţiei Cerurilor şi Pământurilor.
Bucuraţi-vă! Aveţi în faţă Cartea Sfântă a neamului, Evanghelia Marii Întâlniri dintre om şi Dumnezeu. Cuvintele ei picură lumină şi deschid poarta cerului, Raiul tinereţii fără de bătrâneţe şi al vieţii fără de moarte.
Carte singulară, prezenţă vie şi binecuvântare aleasă în casa fiecărui român, Evanghelia Tainică este Cuvântul lui Dumnezeu şi darul Mântuitorului. Este tezaur şi moştenire a lui Ler Dumnezeu, dăruită poporului român.
Surprinzătoare prin noutatea ei, Evanghelia lui Ler Dumnezeu arată o nouă faţă a adevărului credinţei creştine. Ea aduce o furtună nemaiîntâlnită în cunoaştere şi în creştinism.
Apariţia ei inaugurează noua ordine terestră a Împărăţiei lui Iisus Hristos, „Sfânta România Mare”.
Scrisă pentru românii de pretutindeni, Evanghelia lui Ler Dumnezeu devine Cartea Sfântă de astăzi şi de mâine a poporului român, cheie credibilă, deşi şocantă, a Împărăţiei, oglindă pentru luminarea adâncurilor credinţei creştine şi a drumului spre mântuire.
Cuvintele acestei cărţi sunt adevărate. Ele vă vor schimba viaţa printr-o mare iluminare. Ele izvorăsc din sufletul Tatălui, sunt glasul şi lacrima inimii Sale, sunt Cuvântul lui Dumnezeu, vin de la Dumnezeu şi duc la Dumnezeu.
Această carte netezeşte calea Mântuitorului.
Poporul care trăia în întuneric a văzut lumină mare.
Voi sunteţi poporul din întuneric şi vouă vă este dată scara de lumină spre cer.
Deschideţi ochii să vedeţi Lumina!
Deschideţi porţile inimilor voastre să intre Împăratul Măririi!
Dumnezeu să binecuvânteze poporul român!
Binecuvântată este Împărăţia Cerurilor şi Pământurilor! Amin!

Io Ler Dumnezeu!


CHEMARE LA MAREA ÎNTÂLNIRE CU DUMNEZEU

Dragii Mei, în această zi fericită, în care, prin Evanghelia Tainică a Împărăţiei Cerurilor şi Pământurilor Mă arăt din nou oamenilor, Eu, Io Ler Iisus Hristos, vă binecuvântez pe voi pe toţi, copiii Mei dragi!
Cuvintele pe care le citiţi astăzi sunt adevărate.
Cuvintele pe care le citiţi astăzi sunt minunate.
Ele sunt Evanghelia Adevărului.
Minune izvorâtă din însuşi Cuvântul lui Dumnezeu, Evanghelia Tainică a Cerurilor şi Pământurilor descoperă, pentru prima oară, marile mistere ale lumii, tainele cele nemaipomenite ale existenţei omului, ale civilizaţiei omeneşti, ale credinţei şi istoriei celei vechi şi ascunse. Ele vorbesc despre adevărata istorie a omului pe Pământ. Ele vorbesc despre marile şi extraordinarele taine ale Dumnezeirii celei veşnice.
Cuvintele pe care le citiţi astăzi vă vor schimba viaţa. Ele aduc Cuvântul de taină al lui Dumnezeu, descoperă Moştenirea Pământului, taina poporului Mamă şi Tată al omenirii.
Dragii Mei, urmaşul primului popor al Începuturilor este poporul român. De aceea, astăzi, românii sunt primii oameni care se împărtăşesc din cartea marilor mistere, Evanghelia Tainică a Împărăţiei Cerurilor şi Pământurilor.
Numită şi Evanghelia lui Ler Dumnezeu, cartea de faţă este adevărata Evanghelie a Poporului Român, Evanghelia cea Nouă a Adevărului lui Iisus Hristos - Românul.
Evanghelia Tainică este prima continuare adevărată a Cuvântului Sfintelor Scripturi ale Noului Testament al Mântuitorului.
Evanghelia Tainică este Prima Lege a omenirii de astăzi, scrisă de către însuşi Cuvântul Mântuitorului.
Dragii Mei, învăţătura Evangheliei lui Ler Dumnezeu a fost dezvăluită oamenilor acum 2000 de ani. Pe atunci, Eu însumi am propovăduit-o poporului Israel. Mai apoi, Sfintele Scripturi, adunate cu ajutorul Duhului Sfânt în Noul Testament, s-au împrăştiat în lumea întreagă, purtând omenirii hrana vie a Cuvântului lui Dumnezeu.
Pentru Adevărul lui Dumnezeu, semănat de Mine în lume, am fost prins şi legat de către oameni, la porunca lui Satan însuşi, şi, peste numai câteva ceasuri, prin mare lucrare infernală şi fără de judecată, am fost omorât de către evreii şi romanii Ierusalimului, pe crucea Golgotei.
Astăzi, Adevărul Meu, împreună cu Minunea Sfintei Mele Învieri de a Treia Zi, este cunoscut de către miliarde de oameni, aproape peste tot întinsul Pământului.
Astăzi, Adevărul Cuvântului Meu triumfă în lumea întreagă!
Sfânta Evanghelie Tainică, Evanghelia lui Ler Dumnezeu, este continuarea Cuvântului Meu de Domn şi Dumnezeu, este Cuvântul Adevărului, dat pentru toate timpurile, cele ale trecutului, ale prezentului şi ale viitorului.
Evanghelia Tainică conţine Adevărul Evangheliei Veşniciei, Sfânta Evanghelie a Cuvântului lui Ler Dumnezeu.

În curând veţi cunoaşte Adevărul Cuvântului lui Dumnezeu. El se dăruie astăzi lumii omeneşti, la ceasul de taină al Revenirii lui Iisus Hristos pe Pământ, la ceasul Judecăţii de pe Urmă!
În curând, din porunca Tatălui ceresc, cele mai mari mistere ale lumii vor fi dezvăluite omului, copilul lui Dumnezeu pe Pământ.
Voi, românii, veţi fi primii care veţi cunoaşte tainele dumnezeieşti ale acestei scrieri şi, pentru că această evanghelie nu poate şi nici nu trebuie să fie tradusă în limbi străine, tot voi veţi fi şi aceia, care o veţi propovădui în lumea întreagă. Aceasta este o blândă şi Sfântă Cruce pusă pe umerii voştri de către Domnul şi Dumnezeul vostru.

Dragii Mei, în primul rând veţi re-cunoaşte taina Numelui Cel Sfânt al Tatălui Dumnezeu, Io Ler.
Acest Nume, cunoscut românilor de la Facerea Lumii, a fost păstrat ascuns în taina Crăciunului, fiind dezvăluit, cântat şi rostit cu sfinţenie, prin versul milenar al colindelor.
Acest Nume este salvarea, moştenirea şi mântuirea poporului român. Paginile următoare vor mai vorbi despre El.

Adevărul vieţii lui Iisus Hristos a preocupat întreaga omenire, de la Sfânta Sa Naştere şi până astăzi.
De două mii de ani, scriitorii evangheliilor, istoricii, filozofii, oamenii de litere şi de cultură ai lumii, se întreabă cu toţii “cine a fost Iisus Hristos, de unde a venit, cum a trăit şi unde s-a născut cu adevărat?”.
În ultimii ani, milioane de cărţi au lansat întrebarea dacă Iisus Hristos a fost sau nu căsătorit cu Sfânta Maria Magdalena. Şi, chiar dacă aceste idei au neliniştit, prin conţinutul lor, lumea creştină, cărţile au cunoscut o răspândire şi un succes fără de precedent.
Dar, nu numai Iisus şi Sfânta Maria Magdalena preocupă omenirea. Nenumăraţi oameni se întreabă cine a fost Sfânta Fecioară Maria, Maica Domnului, şi care este locul Ei în Dumnezeire.
Voi, dragii Mei, sunteţi primii din lume, care veţi cunoaşte adevărul ascuns al acestor taine. Acest adevăr vine din însuşi Adevărul Cuvântului lui Dumnezeu care, prin Duhul Sfânt, se coboară minune mare în mijlocul poporului român, luminându-l şi ridicându-l întru sfinţenie.
Iată, coborând lumină vie pe Pământ, Cuvântul lui Dumnezeu aduce adevărul tainic al Naşterii Mele. Minunaţi-vă! Sunteţi primii care aveţi fericirea să-L puteţi afla! Astfel, veţi cunoaşte povestea tainică a familiei Mele, ascunsă lumii până în ziua de astăzi.
Veţi citi despre adevăratul drum al vieţii Mele, drum făcut împreună cu fraţii, cu Mama Mea şi cu Sfânta Maria Magdalena, aceea care M-a însoţit pe toate drumurile Mele.
Veţi face cunoştinţă cu taina Cuvântului lui Dumnezeu, Cuvânt prin care, El, Domnul, a făcut Lumea.
Veţi citi despre vieţuirea pe Pământ a oamenilor, împreună cu îngerii din cer.
Veţi afla despre istoria pierdută a Ţării Raiului.
Veţi cunoaşte adevărul Naşterii Omului.
Veţi cunoaşte care a fost cu adevărat taina „Pomului Raiului”.
Veţi cunoaşte taina limbii Cuvântului lui Dumnezeu.
Veţi cunoaşte limba Creaţiei Lumii.
Veţi cunoaşte care a fost prima limbă dată de Dumnezeu oamenilor.
Veţi afla despre taina vorbirii dintre om şi Dumnezeu, despre posibilitatea de comunicare a omului cu Dumnezeirea cea Sfântă.
Veţi afla despre prima credinţă din lume, dată omului pe Pământ.
Veţi cunoaşte taina împrăştierii limbilor şi a credinţelor lumii.
Veţi citi despre transformarea celui mai mare înger al cerului, în Satan, monstrul infernului.
Veţi cunoaşte taina unicornului.
Veţi afla despre geneza şi taina Mării Negre.
Veţi cunoaşte taina Atlantidei şi a Triunghiului Bermudelor.
Veţi cunoaşte taina cea mare şi ascunsă a Sfântului Graal.
Veţi afla taina Sfintei Icoane Făcătoare de Minuni de la Nicula.
Veţi cunoaşte taina românilor şi a Moştenirii lui Dumnezeu pe Pământ.
Veţi cunoaşte secretul ascuns în „Apocalipsa lui Ioan” şi a numărului satanic “666”.
Veţi afla adevărul despre valurile uriaşe Tsunami, din decembrie 2004.
Veţi afla despre uniunea credinţelor, a limbilor şi a popoarelor lumii, unite în Împărăţia Cerurilor şi Pământurilor.
Veţi cunoaşte credinţa şi Biserica adevărată a lui Iisus Hristos.
Veţi cunoaşte Biserica Mântuirii.
Veţi cunoaşte pe Copiii lui Dumnezeu.
Veţi cunoaşte planurile lui Dumnezeu pentru salvarea planetei.
Veţi cunoaşte Noua Lege adusă de Iisus Hristos pe Pământ.
Veţi afla despre Iertarea adusă de Dumnezeu oamenilor.
Veţi afla despre singurul şi adevăratul drum al omului pe Pământ.
Veţi citi despre Calea Mântuirii şi despre Judecata de pe Urmă.
Veţi afla despre Războiul cel mai Mare al Dumnezeirii, purtat cu Satan.
Veţi afla despre distrugerea puterilor lui Satan şi despre căderea Stăpânirii Întunericului asupra lumii.
Veţi afla despre cea mai mare minune de după Înviere, despre Revenirea pe Pământ a Mântuitorului nostru, Iisus Hritos.

Toate acestea, şi multe alte taine, vă stau acum în faţă şi, cu ajutorul lui Dumnezeu, le veţi cunoaşte şi înţelege.
Iată, Eu vă deschid Cartea Misterelor, Cartea Tainelor lui Iisus Hristos, Cartea Dumnezeirii Celei Sfinte, coborâte astăzi pe Pământ.

Iar acum, când deschidem Cartea lui Dumnezeu, prin cuvintele acestei Sfinte Evanghelii, Eu, Iisus Hristos, vă întind o mână tuturora, într-o Sfântă Binecuvântare a Dumnezeirii Mele!
Nu uitaţi, Eu, Domnul şi Mântuitorul vostru, vă iubesc şi v-am iubit întotdeauna, chiar şi în ceasul Morţii Mele.
Dragii Mei, voi sunteţi rodul iubirii Tatălui ceresc. Căci, din iubire sfântă şi adevărată, v-aţi născut cu toţii, copii ai lui Dumnezeu pe Pământ.
Aflaţi că Eu, Iisus Hristos, întru dragostea cea Mare a Tatălui şi Domnului nostru, Io Ler Dumnezeu, am coborât din nou pe Pământ şi, prin Evanghelia Adevărului, vă aduc darul Meu de Domn şi Dumnezeu: Moştenirea Împărăţiei Cerurilor şi Pământurilor.

Întru Numele Cel Sfânt al lui Io Ler Dumnezeu, vă chem la Marea Mea Întâlnire cu oamenii, eveniment care va avea loc în curând pe pământul României, prima ţară a Împărăţiei Cerurilor şi Pământurilor!

Întru Numele Meu Cel Sfânt, Eu, Io Iisus Hristos Ler Dumnezeu.

Admin
Admin

Mesaje : 4
Data de înscriere : 28/12/2010

Vezi profilul utilizatorului http://evanghelia.aktivforum.org

Sus In jos

Sus


 
Permisiunile acestui forum:
Nu puteti raspunde la subiectele acestui forum